Šī mācību gada rudens semestrī tika veikti ieguldījumi skolas materiāli tehniskā aprīkojuma pilnveidē:
1) divas mācību klases 5.-9.kl. posmam aprīkotas ar ergonomiskiem krēsliem;
2) angļu valodas kabinets aprīkots ar mūsdienīgu interaktīvu ekrānu;
3) pirmās klases telpa aprīkota ar ergonomiskiem galdiem un krēsliem;
4) skolēnu skaita palielinājuma dēļ iegādāti jauni garderobes skapīši.


Tāpat veikti apgaismojuma un signalizācijas sistēmas uzlabojumi sporta zālē, kā arī remontdarbi un iegādāts inventārs skolas ēdnīcai. Esam arī ieguldījuši vides pieejamības jautājumu uzlabošanā – ir izveidota norobežojoša apmale kultūras centra ieejas zonā.


Tukuma novada domes apstiprinātā budžeta apjomā turpināsim skolas ēkas remontdarbus arī 2022.gadā.