Sēdē apspriestie jautājumi:

  • skolas attīstības plāns un audzināšanas darba programma nākamajiem 3 gadiem (saistībā ar valsts izglītības pamatnostādnēm akcentējot tādus aspektus kā sociāli emocionālā mācīšanās, pilsoniskā līdzdalība, karjeras izglītība, inovāciju kultūras attīstība STEAM jomā, digitālās prasmes);
  • skolas budžeta krasais samazinājums, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem;
  • skolas tīmekļa vietnes aktualizācija www.smardesskola.lv;
  • karjeras izglītības attīstīšana, iesaistoties vecākiem (piemēram, Tēvu diena – tētu profesijas skolā);
  • vecāku dienas organizēšana skolā šī mācību gada 2.semestrī, lai vecāki varētu klātienē tikties un aprunāties ar skolotājiem;
  • drošība internetā, tehnoloģiju apguve, programmēšanas pamati mazajās klasēs;
  • jaunsardzes darbs Smārdē;
  • elektroniskā žurnāla E-klase ieviešana no nākamā mācību gada arī 1.-9.kl. posmā;
  • pasākumu norises laiks (vienošanās par plkst. 14.00).

Viens no būtiskākajiem risināmajiem jautājumiem bija saistīts ar ideju par nevalstiskās organizācijas izveidi – biedrība skolas attīstības atbalstam, kurā aicināti iesaistīties gan vecāki, gan absolventi, gan citi. Biedrības dibināšanā aktīvāk šobrīd iesaistījusies Kristīne Ratkeviča un Aija Dauģe. Interesenti tiek aicināti sazināties ar šīm vecāku pārstāvēm vai arī skolas direktori Ingu Upatnieci (inga.upatniece@tukums.lv, 26436933).

Vecāku pārstāvji, kuri šobrīd nav skolas padomē, bet kuriem ir vēlme līdzdarboties skolas attīstībā, arī aicināti sazināties ar skolas direktori.

Sēdē piedalījās: vecāku pārstāvji Rita Račkovska, Zane Kjahjare, Aija Dauģe, Dagnis Kjahjars, Sandra Silava, Kristīne Ratkeviča, Daiga Osīte, skolēnu pārstāvji Kristiāns Černovs, Lauma Liepiņa, direktore Inga Upatniece, pedagoģiskā personāla pārstāves Linda Dadziņa, Iveta Čilipāne.