Pirmsskolas rindas

Lai pieteiktu bērnu pirmsskolā, jāsazinās ar direktores vietnieci pirmsskolas izglītības jomā Ievu Vikštremu (tel. 27818966, ieva.vikstrema@tukums.lv), un pēc tam jāiestājas rindā Tukumā, jo pirmsskolas rinda ir centralizēta.

Ņemot vērā Smārdes pagasta teritoriālo piederību Tukuma novadam, pirmsskolas rindā vecākiem bērns ir jāpiesaka Tukuma novada Izglītības pārvaldē. Visa informācija atrodama ŠEIT.

NB! Ja no Tukuma novada Izglītības pārvaldes tiek saņemta informācija, ka Smārdes pagasta bērnam vietas Smārdes bērnudārza grupā nav, lūdzam atkārtoti sazināties ar Ievu Vikštremu, lai situāciju iespēju robežās risinātu.