Uzņemšana

Skolēnu uzņemšana 1.klasē

Informācija par skolēnu uzņemšanu 1.klasē uz 2024./2025.m.g. ŠEIT.

Smārdes pamatskolā tiek īstenotas divas izglītības programmas:
pamatizglītības programma (kods 21011111);
speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Par ierašanos skolā iepriekš lūdzam vienoties ar direktores vietnieci izglītības jomā Renāti Braumani (tel. 27169880, e-pasts renate.braumane@tukums.lv) vai skolas direktori Ingu Upatnieci (tel. 26436933, e-pasts inga.upatniece@tukums.lv).

Skolēnu uzņemšana citās klasēs

Lai iesniegtu dokumentus skolēna uzņemšanai 2.-9.klasē, lūdzam iepriekš sazināties ar Ingu Upatnieci vai Renāti Braumani.