Uzņemšana

Skolēnu uzņemšana 1.klasē

Skolēnu uzņemšana Smārdes pamatskolas 1.klasē 2023./2024.m.g. vēl nav uzsākta.

Lai pieteiktu bērnu, vienam no vecākiem / likumiskajam pārstāvim noteiktajā laika posmā ir jāierodas skolā klātienē aizpildīt noteikta parauga iesniegumu un atļauju personas datu apstrādei. Līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība.

Ja nav iespējams ierasties klātienē, pastāv iespēja iesniegt elektroniski parakstītu iesniegumu, tomēr par to aicinām iepriekš sazināties ar skolas direktori. Tāpat arī pastāv iespēja sazināties ar skolu, rezervēt vietu pirmajā klasē un iesniegumu uzrakstīt abpusēji saskaņotā laikā klātienē.

Smārdes pamatskolā tiek īstenotas divas izglītības programmas:
pamatizglītības programma (kods 21011111);
speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Par ierašanos skolā iepriekš lūdzam vienoties ar direktores vietnieci izglītības jomā Ivetu Čilipāni (tel. 22036502, e-pasts smardesskola@tukums.lv) vai skolas direktori Ingu Upatnieci (tel. 26436933, e-pasts inga.upatniece@tukums.lv).

Skolēnu uzņemšana citās klasēs

Lai iesniegtu dokumentus skolēna uzņemšanai 2.-9.klasē, lūdzam iepriekš sazināties ar Ingu Upatnieci vai Ivetu Čilipāni.