Pirmsskolas izglītības programmas

Smārdes pamatskolā tiek īstenotas divas pirmsskolas izglītības programmas:
a) vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
b) speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611).

Darbs tiek nodrošināts pirmsskolas grupās atbilstoši pirmsskolas izglītojamo vecumam un spēkā esošajiem noteikumiem par pirmsskolas izglītības vadlīnijām.

Informācija par pirmsskolas satura apguvi noteiktā grupā vecākiem, kuru bērns apmeklē Smārdes pamatskolas pirmsskolas grupas, pieejama elektroniskajā žurnālā e-klase.