Kontakti

Smārdes pamatskola, izglītības iestādes reģ.nr. 4312900209
Adrese: “Smārdes pamatskola”, Smārde, Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3129
Mob.tel. 24207283, e-pasts: smardesskola@tukums.lv


Direktore: Inga Upatniece
mob. tel. 26436933
e-pasts: inga.upatniece@tukums.lv


Vietnieces:

– Zane Čilipāne izglītības jomā (skola 4.-9.kl.)
mob. tel.: 24207283
e-pasts: zane.cilipane@tukums.lv

– Renāte Braumane izglītības jomā (skola 1.-3.kl.)
mob. tel.: 24207283
e-pasts: renate.braumane@tukums.lv

– Ieva Vikštrema izglītības jomā (pirmskola)
mob. tel.: 27818966
e-pasts: ieva.vikstrema@tukums.lv


– Inga Reiniņa saimnieciskā darbā
mob. tel.: 26416858
e-pasts: inga.reinina@tukums.lv

Lietvede: Lana Elviga
mob.tel. 24207283
e-pasts: lana.elviga@tukums.lv


Rekvizīti:

Maksātājs:
Tukuma novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs: 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads
Banka: AS SWEDBANK
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001 4020 4073 1

Pakalpojuma saņēmējs:
Smārdes pamatskola
Adrese: “Smārdes pamatskola”, Smārde, Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3129