Piekļūstamības paziņojums

Smārdes pamatskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Smārdes pamatskolu – www.smardesskola.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām:

  • tīmekļvietnē nav izvietotas attēlu tekstuālā alternatīvas;
  • vairāki mājaslapā ievietotie dokumenti ir PDF formātā, un tie ar palīgprogrammatūrām nav piekļūstami;
  • ar tastatūru nav iespējams piekļūt pilnīgi visiem elementiem; 
  • ne visi virsraksti atbilst piekļūstamības prasībām.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 24.01.2024. Izvērtēšanu veica Inga Upatniece.

Piekļūstamības alternatīvas:

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam sazināties, rakstot uz smardesskola@tukums.lv.

Atsauksmēm un saziņai:

Mēs cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: smardesskola@tukums.lv

Tel. 24207283

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 30 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana:

Inga Upatniece, direktore, e-pasts inga.upatniece@tukums.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu:

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 25.09.2023. un atkārtoti pārskatīts 24.01.2024.

Šo paziņojumu apstiprināja direktore Inga Upatniece.