Informācija par pirmsskolu

(Foto E.Mahte)

Smārdes pamatskolā darbojas 6 pirmsskolas grupas:

1,5 – 2 gadus veciem bērniem (12 vietas);
2-3 gadus veciem bērniem (19 vietas);
3-4 gadus veciem bērniem (19 vietas);
4-5 gadus veciem bērniem (19 vietas);
5-6 gadus veciem bērniem (21 vieta);
6-7 gadus veciem bērniem (21 vieta).

Grupas izvietotas gan Smārdes pamatskolas galvenajā ēkā, gan adresē Bišu iela 2, Smārde.

Lai pieteiktu bērnu pirmsskolā, jāsazinās ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi, jo pirmsskolas rinda ir centralizēta. Vairāk informācijas sadaļā “Pirmsskolas rindas”.

Mācību saturs tiek apgūts atbilstoši 7 jomām:

Valodu mācību joma;
Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma;
Dabaszinātņu mācību joma;
Matemātikas mācību joma;
Tehnoloģiju mācību joma;
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

Mācību programmā katram pirmsskolas izglītības posmam atbilst aptuvens bērna vecums:

1. posms – no 1,5 gadiem līdz 3 gadiem (plānotais sasniedzamais rezultāts noteikts bērnam pilnu 3 gadu vecumā);
2. posms – no 3 gadiem līdz 5 gadiem (plānotais sasniedzamais rezultāts noteikts bērnam pilnu 4 gadu vecumā);
3. posms – no 5 gadiem līdz 6 gadiem (plānotais sasniedzamais rezultāts noteikts bērnam pilnu 6 gadu vecumā – līdz pamatizglītības uzsākšanai).