Informācija par pirmsskolu

(Foto E.Mahte)

Smārdes pamatskolā darbojas 6 pirmsskolas grupas:

1,5 – 2 gadus veciem bērniem (12 vietas);
2-3 gadus veciem bērniem (19 vietas);
3-4 gadus veciem bērniem (19 vietas);
4-5 gadus veciem bērniem (19 vietas);
5-6 gadus veciem bērniem (21 vieta);
6-7 gadus veciem bērniem (21 vieta).

Grupas izvietotas gan Smārdes pamatskolas galvenajā ēkā (4-7 gadus veciem bērniem), gan adresē Bišu iela 2, Smārde (1,5-3 gadus veciem bērniem).

Lai pieteiktu bērnu pirmsskolā, jāsazinās ar direktores vietnieci pirmsskolas izglītības jomā Lindu Otto (tel. 27818966, linda.otto@tukums.lv), un pēc tam jāiestājas rindā Tukuma novada Izglītības pārvaldē, jo pirmsskolas rinda ir centralizēta. Vairāk informācijas sadaļā “Pirmsskolas rindas”.

Mācību saturs tiek apgūts atbilstoši 7 jomām:

Valodu mācību joma;
Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma;
Dabaszinātņu mācību joma;
Matemātikas mācību joma;
Tehnoloģiju mācību joma;
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

Mācību programmā katram pirmsskolas izglītības posmam atbilst aptuvens bērna vecums:

1. posms – no 1,5 gadiem līdz 3 gadiem (plānotais sasniedzamais rezultāts noteikts bērnam pilnu 3 gadu vecumā);
2. posms – no 3 gadiem līdz 5 gadiem (plānotais sasniedzamais rezultāts noteikts bērnam pilnu 4 gadu vecumā);
3. posms – no 5 gadiem līdz 6 gadiem (plānotais sasniedzamais rezultāts noteikts bērnam pilnu 6 gadu vecumā – līdz pamatizglītības uzsākšanai).