Informācija par Smārdes pamatskolu

Skola dibināta 1920. gada 12. septembrī. (Foto E.Mahte)

Skola – pagasta kultūras, izglītības un sporta centrs. 

2020.gada 12.septembrī skolai apritēja pirmā simtgade. Ilggadēja tradīcija skolas dzimšanas dienā ir 1.-9. klases skolēnu spartakiāde, kas tika īstenota arī šajā mācību gadā.

Izglītības iestādes misija – Smārdes pamatskolas skolēns iegūst kvalitatīvu izglītību, labas prasmes dzīvei mūsdienu mainīgajā pasaulē, kā arī izglītojas savai izaugsmei un drošībai labvēlīgos apstākļos.

Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Smārdes pamatskolas absolvents ir zinātkārs un intelektuāli atvērts, labprāt strādā komandā, prot lietot iegūtās zināšanas un sadarbības prasmes savā ikdienas darbā, spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus un risināt problēmas mainīgajās dzīves situācijās.

Izglītības iestādes vērtības – atbildība, sadarbība.

2021./2022. m.g. Smārdes pamatskolā mācās 186 skolēni un 108 pirmsskolas grupu izglītojamie. Skolas gaitas 1.klasē uzsāka 16 skolēni.

Skolā strādā skolotāji ar mācību priekšmetam atbilstošu kvalifikāciju un profesionālo pilnveidi, kā arī atbalsta personāls – logopēde, psiholoģe, sociālais pedagogs, pedagogu palīgi.

Iestāde piedāvā daudzpusīgas interešu izglītības programmas (sports, dizains un tehnoloģijas, floristika, ceļu satiksme, teātris u.c.), kā arī fakultatīvās nodarbības sportā. Darbojas pagarinātās dienas grupas 1.-4. klašu skolēniem, brīvajā laikā skolēni var izmantot skolas bibliotēku, saņemt psihologa un  logopēda palīdzību.

Skola ar pašvaldības atbalstu nodrošina bezmaksas transportu skolēniem uz skolu un mājām, kā arī tiek ne mazāk kā 50% apmērā nodrošinātas atlaides ēdināšanai un 100% atlaide obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem.

Skola piedalās Eiropas Savienības “Skolas piena” un “Skolas augļa” programmās.