Vakances

Pieteikties vai saņemt informāciju par vakancēm aicinām:

 • skolas direktore Inga Upatniece (26436933, inga.upatniece@tukums.lv)
 • vietniece izglītības jomā skolā Iveta Čilipāne (22036502, smardesskola@tukums.lv)
 • vietniece pirmsskolas jomā Linda Dadziņa (27818966, linda.dadzina@tukums.lv)

___

Pirmsskolas skolotājs (uz nenoteiktu laiku)

Likme par pilnu slodzi 970,00 EUR, pilna slodze

Darba grafiks – 3 dienas nedēļā 12 h

Galvenie darba pienākumi:

 • pirmsskolas programmas apguves organizēšana un īstenošana;
 • dokumentācijas kārtošana atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai.

Pieteikšanās – līdz š.g. 1.novembrim.

___

Sākumskolas skolotājs (uz nenoteiktu laiku)

Likme par pilnu slodzi 1100 EUR, slodze – pilna

Galvenie darba pienākumi:

 • pamatizglītības programmas un audzināšanas vadlīniju apguves organizēšana un īstenošana sākumskolas klasēs;
 • dokumentācijas kārtošana atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai (E-klase u.tml.).

Pieteikšanās – līdz š.g. 14.novembrim.

___

Angļu valodas skolotājs (uz noteiktu laiku)

Likme par pilnu slodzi 1100 EUR, darba slodze: nepilna

1.-6.kl. posmā 12 stundas

7.-8.kl. posmā 6 stundas

(iespējams mācīt visas stundas – 18 vai vienoties par darbu noteiktās klasēs)

Galvenie darba pienākumi:

 • pamatizglītības programmas un audzināšanas vadlīniju apguves organizēšana un īstenošana svešvalodā – angļu valodā;
 • dokumentācijas kārtošana atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai (E-klase u.tml.).

Pieteikšanās – līdz š.g. 14.novembrim.

___

Skolotājs – logopēds pirmsskolā (uz nenoteiktu laiku)

Likme par pilnu slodzi 900 EUR, slodze nepilna – 0,4.

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt koriģējoši attīstošo darbību, metodisko un konsultatīvo darbu logopēdijā pirmsskolas grupās;
 • dokumentācijas kārtošana atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai (E-klase u.tml.).

Pieteikšanās – līdz š.g. 31.decembrim.

___

Galvenās prasības kandidātiem:

 • izglītība atbilstoši MK noteikumiem Nr. 569;
 • atbildības izjūta;
 • prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • prasme komunicēt, sadarboties;
 • prasme izvērtēt savu profesionālo darbību.