Vakances

Pieteikties vai saņemt informāciju par vakancēm aicinām:

 • skolas direktore Inga Upatniece (26436933, inga.upatniece@tukums.lv)
 • vietniece izglītības jomā skolā Iveta Čilipāne (22036502, smardesskola@tukums.lv)
 • vietniece pirmsskolas izglītības jomā Ieva Vikštrema (27818966, ieva.vikstrema@tukums.lv)

___

Sociālais pedagogs (uz nenoteiktu laiku)

Likme par pilnu slodzi 900 EUR, slodze nepilna – 0,5

Galvenie darba pienākumi:

 • darbs ar izglītojamiem, kuriem konstatēti sociālie riski, u.c. sociālā pedagoga pienākumi;
 • dokumentācijas kārtošana atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai (E-klase u.tml.);
 • sadarbība ar skolotājiem un atbalsta personālu (psihologu, speciālo pedagogu, otru sociālo pedagogu).

Pieteikšanās – līdz š.g. 31.maijam.

___

Skolotājs – logopēds pirmsskolā (uz nenoteiktu laiku)

Likme par pilnu slodzi 900 EUR, slodze nepilna – 0,4 (ar iespēju palielināt līdz 0,6)

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt koriģējoši attīstošo darbību, metodisko un konsultatīvo darbu logopēdijā pirmsskolas grupās;
 • dokumentācijas kārtošana atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai (E-klase u.tml.);
 • sadarbība ar skolotājiem un atbalsta personālu (t.sk. otru logopēdu).

Pieteikšanās – līdz š.g. 31.maijam.

___

Direktora vietnieks izglītības jomā (uz nenoteiktu laiku, sākot ar 01.09.2023.)

Likme 1384 EUR

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt organizatorisko un pārraudzības darbu mācību procesā 1.-9.kl.;
 • vērot mācību stundas, organizēt pedagogu profesionālo pilnveidi;
 • organizēt un vadīt pedagoģiskās un metodiskās padomes darbu;
 • organizēt un vadīt atbalsta komandas darbu;
 • sazināties ar izglītojamo vecākiem;
 • dokumentācijas kārtošana atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai (E-klase, VIIS u.tml.);
 • sadarbība ar kolēģiem vadības komandā, skolotājiem un atbalsta personālu.

Pieteikšanās – līdz š.g. 31.maijam.

__

Galvenās prasības kandidātiem:

 • izglītība atbilstoši MK noteikumiem Nr. 569;
 • atbildības izjūta;
 • prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • prasme komunicēt, sadarboties;
 • prasme izvērtēt savu profesionālo darbību.