Vakances

Pieteikties vai saņemt papildinformāciju par vakancēm aicinām, zvanot skolas direktorei Ingai Upatniecei (tel. 26436933) vai rakstot uz e-pastu inga.upatniece@tukums.lv

Smārdes pamatskola aicina darbā:

_______________

Interešu izglītības (tautas deju) skolotāju (uz noteiktu laiku)

Likme par pilnu slodzi 830 EUR, darba slodze: 0,3

Darba grafiks – pielāgojams, līdz šim esam strādājuši 2 dienas nedēļā pēcpusdienā, kā arī bijusi iespēja papildus šai slodzei pēcpusdienā dejotprasmi mācīt arī pirmsskolas bērniem.

Galvenie darba pienākumi:

  • interešu izglītības programmas izveide mācību gada sākumā;
  • nodarbību organizēšana atbilstoši grafikam;
  • dalība skatēs / konkursos atbilstoši aktualitātēm;
  • dokumentācijas kārtošana atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai.

Prasības:

  • izglītība atbilstoši MK noteikumiem Nr. 569;
  • prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
  • prasme komunicēt, sadarboties;
  • prasme kritiski izvērtēt savu profesionālo darbību;
  • Covid19 sertifikāts atbilstoši valstī aktuālajām prasībām.