Karjeras izglītība

Karjeras izglītības speciāliste Smārdes pamatskolā – Ineta Kona.
Saziņa skolas elektroniskā žurnāla pastā vai klātienē skolā.

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process, tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Mēs dzīvojam laikmetā, kur katru gadu rodas jaunas profesijas. Tās profesijas, kas būs pēc desmit gadiem, šodien nekur vēl nemāca.

Nepieciešamo profesionālo vēlmju un prasmju apzināšanās, to salāgošana ar iespējām, prasme atbildēt uz jautājumiem:
ko es gribu? ko es varu? kā es to varu apgūt?
ir  karjeras veiksmes pamats.

Karjeras izglītība palīdz bērniem un jauniešiem:
* izprast sevi;
* veidot pašapziņu;
* attīstīt prasmes;
* samērot savas intereses, spējas, iespējas;
* apzināt savas stiprās un vājas puses;
* plānot un vadīt savu karjeru;
* novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus;
* pētīt izglītības iespējas;
* pieņemt lēmumu.

DAŽĀDA KARJERAS IZGLĪTĪBAS INFORMĀCIJA

Latvijas Universitātes Karjeras centrs (tostarp piedāvājums skolēniem un skolu pedagogiem)

Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV)

NVA anketa profesionālo interešu noteikšanai

NVA anketa „Motivācijas izpēte – darba veidu motivācija”

Karjeras tests (angļu valodā)

Savu stipro pušu noteikšana (angļu valodā)

“Panākumu skolas” video materiāli (motivācija, panākumi, sasniegumi…)

RTU filmas par dažādiem karjeras aspektiem “Zaļais pipars” (saitē viena filma, bet kopumā ir vismaz 5)

RISEBA video materiāli (par darba meklēšanu, CV, darba interviju utt.)