Karjeras izglītība

Karjeras izglītības speciāliste Smārdes pamatskolā – Sanita Briede.

___

INDIVIDUĀLĀS KONSULTĀCIJAS KARJERAS PLĀNOŠANĀ
Individuālās karjeras konsultācijas ir paredzētas visiem Smārdes pamatskolas skolēniem, kuriem ir vecāku atļaujas.

Vecāku atļauju veidlapas var saņemt pie pedagoga–karjeras konsultanta (71.kabinetā) vai lejuplādēt ŠEIT (var rakstīt arī rokrakstā).

Konsultācijas notiek Smārdes pamatskolā, 71.kabinetā.

Konsultāciju mērķis:
• palīdzēt skolēnam noskaidrot savas intereses, spējas, apzināties esošās prasmes un izvērtēt iepriekšējo pieredzi;
• sniegt atbalstu turpmākās mācību iestādes un izglītības turpināšanas izvēlē;
• sniegt atbalstu par skolēnu interesējošām profesijām, darba uzdevumiem, darba vidi un izglītības prasībām;
• sniegt atbalstu profesionālās piemērotības noteikšanā, karjeras plāna izveidē;
• ja ir nepieciešams, konsultē CV un motivācijas vēstules sagatavošanā;
• ja ir nepieciešams, konsultē, kā sagatavoties turpmākās mācību iestādes vai darba vietas (piem., vasaras darbs) intervijai, kā sevi prezentēt un atbildēt uz jautājumiem;
• ja ir nepieciešams, konsultē, kā ar sociāliem portāliem veidot savu tēlu, nesabojājot to pusaudžu gados.

Konsultācijai iespējams pieteikties, personīgi vienojoties par laiku ar pedagogu-karjeras konsultantu klātienē, 71. kabinetā, vai sazinoties e-klases pastā (pedagogs–karjeras konsultants Sanita Briede).

(Papildus tam iespējams pie skolas psihologa pārliecināties par izvēlētās profesijas atbilstību personībai.)

___

Smārdes pamatskolas karjeras izglītības programma pieejama ŠEIT.

___

KAS IR KARJERA?


Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process, tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Mēs dzīvojam laikmetā, kur katru gadu rodas jaunas profesijas. Tās profesijas, kas būs pēc desmit gadiem, šodien nekur vēl nemāca.

Nepieciešamo profesionālo vēlmju un prasmju apzināšanās, to salāgošana ar iespējām, prasme atbildēt uz jautājumiem:
ko es gribu? ko es varu? kā es to varu apgūt?
ir  karjeras veiksmes pamats.

Karjeras izglītība palīdz bērniem un jauniešiem:
* izprast sevi;
* veidot pašapziņu;
* attīstīt prasmes;
* samērot savas intereses, spējas, iespējas;
* apzināt savas stiprās un vājas puses;
* plānot un vadīt savu karjeru;
* novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus;
* pētīt izglītības iespējas;
* pieņemt lēmumu.

___

DAŽĀDA KARJERAS IZGLĪTĪBAS INFORMĀCIJA

Izglītības ceļvedis 2023

Latvijas Universitātes Karjeras centrs (tostarp piedāvājums skolēniem un skolu pedagogiem)

Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV)

NVA anketa profesionālo interešu noteikšanai

NVA anketa „Motivācijas izpēte – darba veidu motivācija”

Karjeras tests (angļu valodā)

Savu stipro pušu noteikšana (angļu valodā)

“Panākumu skolas” video materiāli (motivācija, panākumi, sasniegumi…)

RTU filmas par dažādiem karjeras aspektiem “Zaļais pipars” (saitē viena filma, bet kopumā ir vismaz 5)

RISEBA video materiāli (par darba meklēšanu, CV, darba interviju utt.)