Skolas prioritātes

2022./2023. mācību gads

Sociāli emocionālā mācīšanās.

Skolas darba kvalitātes mērķi 2022./2023.m.g.

———————————————————————————

2021./2022. mācību gads

Audzināšanas darba uzdevums: tikumu un vērtībās balstītu ieradumu veicināšana.

Informatīvs izdevums vecākiem un skolotājiem “Vērtību vēstniecība” (2022. gada marts) – būtiskākais par un ap vērtībām, tikumiem, vērtībās balstītiem ieradumiem lasāms ŠEIT.

Atgādnes skolēniem par vērtībās balstītiem ieradumiem skatāmas ŠEIT.

Metodiskā darba prioritāte: caurviju prasmes “Kritiskā domāšana un problēmrisināšana” attīstīšana.

Informatīvs izdevums skolotājiem un vecākiem “Caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmrisināšana” (2021./2022.m.g.) lasāms ŠEIT.

Infografika skolēniem par viltus ziņām skatāma ŠEIT.

Mācību darba prioritāte: uz lietpratību balstīta mācību satura ieviešana 2., 5., 8. klasē.