Gan skolā, gan pirmsskolas grupās ir izveidojusies tradīcija septembra sākumā organizēt sporta dienu. Dažādās disciplīnās sacenšas gan mazi, gan lieli. Pirmsskolā, protams, vairāk darbojamies rotaļu veidā, bet skolā jau notiek sacensība par medaļu un klases kausa iegūšanu.