Smārdes pamatskolas pirmsskolas grupu bērni un skolotājas ar lielu aizrautību iesaistījās Latvijas Ornitoloģijas biedrības rīkotajā akcijā “Ziņo par putniem dārzā”. Radoši un praktiski darbojoties, bērni nostiprināja zināšanas par tuvākajā apkārtnē ziemojošajiem putniem – gatavoja putnu barotavas un rotājumus grupai, veidoja putnus no plastilīna. Tika izveidotas dažādas tabulas, lai veiktu putnu uzskaiti.