Bērnu pieteikšana Smārdes pamatskolā notiek laikā no 10.marta plkst. 8.00 līdz 10.aprīļa plkst. 17.00.

Ja skolā mācās brālis vai māsa vai strādā kāds no vecākiem, pieteikties var jau no 1.marta.

Lai bērnu pieteiktu skolā, viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolas direktorei Ingai Upatniecei adresētu iesniegumu (aizpildāms skolā). Iesniegumu no 2021. gada 10. marta varēs iesniegt klātienē, ierodoties skolā (meklēt direktori Ingu Upatnieci, direktores vietnieci izglītības jomā Ivetu Čilipāni vai lietvedi Lanu Elvigu) un uzrādot vecāka un bērna identitāti apliecinošus dokumentus (dzimšanas apliecību), kā arī elektroniski.

Elektroniski iesniegums iesūtāms uz e-pastu smardesskola@tukums.lv. Tādā gadījumā iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu ne agrāk kā 2021. gada 10.martā  plkst. 8.00, kam pievienotas vecāka un bērna identitāti apliecinošu dokumentu kopijas. Elektroniski iesniegti iesniegumi, kas skolai tiks iesūtīti pirms 2021. gada 10.marta plkst. 8.00, netiks reģistrēti.

Tukuma novada noteikumi par uzņemšanu 1.klasē lasāmi šeit.