3.maijā latviešu dzejniekam Imantam Ziedonim – 90. Līdzās dzejoļiem nozīmīgs literārais mantojums ir arī pasakas un epifānijas.

Balstoties uz šiem 3 stūrakmeņiem, skolā divu nedēļu garumā noritēja mūsu novadniekam veltīti konkursi – glītrakstīšana, radošie darbi “Mans baltais ķiršu dārzs”, pasaku ilustrāciju zīmējumu konkurss, kā arī skatuves runas konkurss.

Šorīt tika organizēts svinīgs pasākums pie balti klāta galda. Imanta Ziedoņa dzimšanas diena ievada valstij tik nozīmīgo dienu – 4.maiju.

Neizpalika dzejoļi, pasakas un epifānijas, dziesmas ar Imanta Ziedoņa vārdiem, kā arī ar savu radošo darbu dalījās Ilze Muceniece, kurai pavisam drīz iznāks pašai sava dzejoļu grāmata.