Skolēnu ekskursijas turpinās arī šajā mācību gadā.

8. un daļa 9.klases skolēnu iepazina Vēstures un kuģniecības muzeja krājumu, kā arī aktiera Ivara Kļavinska vadībā izpētīja Nacionālā teātra aizskatuvi.

Paldies skolotājai Ilonai Trencei par iniciatīvu!