Tukuma novada Domes 2022. gada 26. janvāra noteikumi Nr.1 “Par izglītojamo uzņemšanu Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē” nosaka, ka bērnu pieteikšana Tukuma novada skolās katru gadu notiek laikā no 10. marta plkst. 8.00 līdz 10. aprīļa plkst. 17.00. Tā kā 10. marts ir svētdiena, tad 2024. gadā gadā pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai sāksies 11.martā no plkst. 8.00. Ja bērnam Smārdes pamatskolā mācās brālis vai māsa vai strādā kāds no vecākiem, bērnu izglītības iestādē var pieteikt no 1. marta līdz 9. martam.

Lai bērnu pieteiktu skolā, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu varēs iesniegt klātienē, ierodoties skolā pie skolas lietveža un uzrādot vecāka un bērna identitāti apliecinošus dokumentus, kā arī elektroniski. Elektroniski iesniegums iesūtāms uz skolas oficiālo elektroniskā pasta adresi smardesskola@tukums.lv, un iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu ne agrāk kā 2024. gada 11. martā plkst. 8.00, kam pievienotas vecāka un bērna identitāti apliecinošu dokumentu kopijas. Elektroniski iesniegti iesniegumi, kas skolai tiks iesūtīti pirms 2024. gada 11.marta plkst. 8.00, netiks reģistrēti.

Tukuma novada noteikumi un iesniegumu veidlapas pieejamas ŠEIT.

ATVĒRTO DURVJU DIENAS VECĀKIEM UN TOPOŠAJIEM SKOLĒNIEM

Lai iepazītos ar skolu, aicinām apmeklēt atvērto durvju dienu 31.maijā plkst. 12.00 – 14.00.

Iepriekšēja pieteikšanās ŠEIT.