2021.gada 1.septembrī pulcējāmies mūsu mīļās skolas stadionā, lai svinīgi atklātu jaunā mācību gada sākumu.