Žurnāla “Skola & Ģimene” marta/aprīļa numurā Smārdes skolas inženierzinību skolotājs Jānis Čilipāns sniedz savu redzējumu par šī mācību priekšmeta vietu jaunajā pamatizglītības standartā, tā apguves organizēšanu, būtiskākajiem akcentiem šajā procesā.

Jānis Čilipāns ir ieguldījis vairāku gadu nopietnu darbu šī mācību priekšmeta paraugprogrammas izstrādē. Inženierzinātņu pedagogs ir izstrādājis un 2020./2021.m.g. nofilmējis divpadsmit stundas tavaklase.lv, tā sniedzot atbalstu republikas pedagogiem. Patiesi lepojamies ar mūsu skolotāja profesionālo ieguldījumu Latvijas mērogā!