Ar 1.septembri arī 1.-9.klašu posmā skolā sāksim lietot E-klases sistēmu, savukārt Mykoob vairs netiks izmantots. Lai laicīgi sagatavotos un nodrošinātu vecāku piekļuvi sistēmai, no vecākiem nepieciešams saņemt noteiktus datus. E-klase būs oficiālais skolas saziņas avots ar vecākiem, tādēļ ikvienam skolēnam jābūt nodrošinātai arī vecāku (likumisko pārstāvju) piekļuvei, kā arī regulāri jāseko līdzi skolas jaunumiem.

Tie vecāki, kuri apmeklēja skolas vecāku kopsapulci un jau datus ir iesnieguši – paldies jums! Pārējiem lūdzam savlaicīgi informēt skolas direktori Ingu Upatnieci par šādiem datiem:

Bērna vārds, uzvārds, klase

Ģimenes deklarētā un faktiskā adrese (ja vienādas – divreiz rakstīt nav nepieciešams)

E-klases lietotāju informācija (tie var būt – tētis, mamma un / vai cita atbildīgā persona; citu atbildīgo personu lūdzam norādīt tikai tādā gadījumā, ja regulāri par bērna situāciju skolā interesēsies kāds cits, nevis viens vai abi no vecākiem, piemēram, vecmāmiņa, aizbildnis). Par lietotājiem nepieciešami šādi dati: radniecība (vai cits statuss), vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts.

Informēt iespējams: aizpildot anketu papīra formātā skolā pie dežuranta, e-pastā inga.upatniece@tukums.lv, sūtot ziņu telefoniski (īsziņa, WhatsApp) uz tel.nr. 26436933

Kad tiksiet pievienoti sistēmā, saņemsiet īsziņu no E-klases, kurā būs norādīts lietotājvārds (bērna personas kods) un parole. E-klases vēstules ir ērti iespējams pāradresēt arī uz savu e-pasta adresi.

Tiem vecākiem, kuru bērni mācījās Smārdes pamatskolas grupā “Pelēni” paroles saglabājas iepriekšējās, bet vienalga lūdzam ne vēlāk kā septembra pirmajā nedēļā iesniegt precīzu informāciju, jo pa vasaru var būt arī kaut kas mainījies, bet mēs savukārt, uzsākot E-klases lietošanu, vēlamies, lai vismaz uz šo brīdi dati būtu precīzi.