Īsu brīdi pirms…

Šogad mazliet citādi kā ierasts tiek organizēts mācību posma noslēgums 9.klasē, līdz ar to tradicionālais Pēdējā Zvana svētku pasākums ieguva citu nosaukumu - "Īsu brīdi pirms"...

Ģimenes dienas pasākums skolā

Tradicionāli maijā Smārdes pamatskolā tiek sumināti to skolēnu vecāki un skolotāji, kuriem šinī mācību gadā bijuši augsti sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Lai pateiktu paldies, organizējām svētku koncertu, uz kuru, protams, bija aicināti ne tikai minēto bērnu vecāki, bet gan ikviena mamma un tētis, kuri vēlējās būt klātesoši.

Skolas padomes sēde

Sēdē apspriestie jautājumi: atbalsta biedrības dibināšana, attīstības plāns, budžets, skolas tīmekļa vietne, Vecāku diena u.c.

Olimpiskā diena

Iesaistījāmies LOK Olimpiskā mēneša noslēguma aktivitātē - Vislatvijas rīta vingrojumā lielākiem un mazākiem skolēniem.

Popiela

Skolēnu padomes organizētā Popiela, kas notika dažādu klašu skolēnu savstarpējā sadarbībā, - pozitīva un pārsteigumiem pilna.

Lieldienas pirmsskolas grupās

Šogad pirmsskolas grupu Lieldienās dažādi darbojāmies, krāsojot, ripinot, meklējot olas, kā arī tika organizēts neliels pasākums.