Aprīļa beigās skolā tika organizētas mācības par drošību ugunsgrēku, ārkārtas situāciju brīžos, pirmās palīdzības sniegšanu un citiem drošības aspektiem.

Paldies Aivaram Mozulim! Uz tikšanos rudenī, kad kārtējo reizi apgūsim evakuācijas mācības.