6.klases skolēni šonedēļ radoši un reizē matemātiski plānoja un īstenoja neolīta laika apmetņu rekonstrukciju, izmantojot noteiktu mērogu. Līdz ar to tika saistīta Latvijas vēsture (laikmets, skolēnu iedziļināšanās zināmajā par pieejamiem materiāliem, būtiskiem apsvērumiem ēku būvniecībā Latvijas teritorijā un laika apstākļos) un matemātika (mēroga aprēķināšana, lai izprastu, cik lielas ēkas jāceļ, lai tās būtu proporcionālas tā laika iedzīvotājiem, kuru vidējais auguma garums bija 1,50 m).

Paldies skolotājiem Ivetai un Jānim Čilipāniem par radošu un uz dažādu mācību priekšmetu sadarbību vērstu mācību procesu!