Sagaidot Lieldienas, pirmsskolas grupu bērni devās uz skolu, saposušies īpaši – dienai atbilstošās krāsās.