Tradicionāli maijā Smārdes pamatskolā tiek sumināti to skolēnu vecāki un skolotāji, kuriem šinī mācību gadā bijuši augsti sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

Lai pateiktu paldies, organizējām svētku koncertu, uz kuru, protams, bija aicināti ne tikai minēto bērnu vecāki, bet gan ikviena mamma un tētis, kuri vēlējās būt klātesoši. Koncertā piedalījās gan šogad atjaunotais teātra pulciņš (vad. Inga Upatniece), izrādot lugu par ģimeniskām vērtībām, gan sākumskolas klases, gan arī bija individuāli priekšnesumi – deja, muzikāli skaņdarbi, ar ko mūs priecēja tie skolēni, kuri instrumenta spēli vai kustību apgūst mūzikas un deju skolās.

Paldies ikvienam no vecākiem par bērniem sniegto atbalstu! Mēs katrs esam tik dažādi, un tieši tajā ir mūsu lielākā vērtība!