Šogad mazliet citādi kā ierasts tiek organizēts mācību posma noslēgums 9.klasē, līdz ar to tradicionālais Pēdējā Zvana svētku pasākums ieguva citu nosaukumu – “Īsu brīdi pirms”… Pirms eksāmeniem, pirms pamatskolas beigšanas, pirms nākamajām lielākām pārmaiņām mūsu devītās klases skolēnu dzīvēs.

Sirsnīgi sveicam un vēlam veiksmi un izdošanos eksāmenos! Zināšanu un prasmju attīstībā kopā esam ieguldījuši daudz. Ir īstais brīdis to likt lietā!