“Ežuki” viesojas pagastmājā

Septembra nogalē Smārdes pagasta pārvaldē ciemojās Smārdes pamatskolas pirmsskolas grupiņa “Ežuki”. Audzinātājas veda bērnus pastaigā no bērnudārza uz pagastmāju, lai attīstītu bērnos pirmo priekšstatu – kas ir pagastmāja un kas tajā notiek. Bērni viesojās pārvaldes vadītāja kabinetā, apmeklēja bibliotēku un tika iepazīstināti ar citām pārvaldes telpām un darāmajiem darbiem.

Miķeļdiena

Smārdes pirmsskolas grupās Miķeļdienu sagaidīja ar bagātīgu ražas izstādi un svētkus pavadīja ar jautrām dziesmām, rotaļām un teātra spēlēšanu. Savukārt sākumskolas klasēs skolēni izspēlēja rotaļu “Jumja skrējiens”, spēli “Kas es esmu?” un konkursu “Uzmini garšu!”.

Skolai 102

2022.gada 12.septembrī svinējām skolas 102.dzimšanas dienu. Daudz laimes!

Zinību diena skolā 2022

2022.gada 1.septembrī skolas saimē sirsnīgi uzņēmām jaunos pirmklasniekus, suminājām darba jubilārus un pateicāmies tiem skolotājiem, kuru darbs vainagojies ar panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.