Zinību diena

Zinību diena šī mācību gada sākumā notiks plkst. 10.00 pirmsskolas grupām Bišu ielas 2 pagalmā (stipra lietus gadījumā skolas sporta zālē), savukārt skolēniem plkst. 10.30 stadionā vai pie skolas ieejas (stipra lietus gadījumā kultūras centra zālē). Neliela lietus gadījumā pulcēsimies ārā, lūgums ģērbties laika apstākļiem atbilstoši.

Skola pāriet uz sistēmu E-klase

Ar 1.septembri arī 1.-9.klašu posmā skolā sāksim lietot E-klases sistēmu, savukārt Mykoob vairs netiks izmantots. Lai laicīgi sagatavotos un nodrošinātu vecāku piekļuvi sistēmai, no vecākiem nepieciešams saņemt noteiktus datus. E-klase būs oficiālais skolas saziņas avots ar vecākiem, tādēļ ikvienam skolēnam jābūt nodrošinātai arī vecāku (likumisko pārstāvju) piekļuvei, kā arī regulāri jāseko līdzi skolas jaunumiem.

Īsu brīdi pirms…

Šogad mazliet citādi kā ierasts tiek organizēts mācību posma noslēgums 9.klasē, līdz ar to tradicionālais Pēdējā Zvana svētku pasākums ieguva citu nosaukumu - "Īsu brīdi pirms"...

Ģimenes dienas pasākums skolā

Tradicionāli maijā Smārdes pamatskolā tiek sumināti to skolēnu vecāki un skolotāji, kuriem šinī mācību gadā bijuši augsti sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Lai pateiktu paldies, organizējām svētku koncertu, uz kuru, protams, bija aicināti ne tikai minēto bērnu vecāki, bet gan ikviena mamma un tētis, kuri vēlējās būt klātesoši.

Skolas padomes sēde

Sēdē apspriestie jautājumi: atbalsta biedrības dibināšana, attīstības plāns, budžets, skolas tīmekļa vietne, Vecāku diena u.c.

Olimpiskā diena

Iesaistījāmies LOK Olimpiskā mēneša noslēguma aktivitātē - Vislatvijas rīta vingrojumā lielākiem un mazākiem skolēniem.